Tom 3 Nr 2 (2022): European Journal of Management and Social Science

					Pokaż  Tom 3 Nr 2 (2022): European Journal of Management and Social Science

Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer Czasopisma – Europena Journal of Management and Social Science (EJMSS). Tematykę niniejszego numeru stanowi przegląd aktualnych problemów z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów widzianych z perspektywy lokalnej, krajowej oraz globalnej. Różnorodność podejmowanej tematyki może stanowić inspirację do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań. 
Autorami niniejszego numeru są zarówno doświadczeni, jak również młodzi naukowcy Szkoły Doktorskiej oraz studenci. Autorzy zaprezentowali wybrane problemy gospodarcze w postaci badań własnych, analizy danych wtórnych oraz dyskusji i krytyki literatury. Mamy nadzieję, że w obecnym numerze EJMSS znajdą Państwo interesujące materiały, które z jednej strony wzbogacą Państwa wiedzę oraz będą stanowić podstawę do dalszej dyskusji i polemiki naukowej, z drugiej. Jednocześnie zachęcamy do współpracy z Czasopismem, nadsyłania prac i publikowania artykułów w kolejnym numerze EJMSS. 
Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj, Jerzy Tutaj

Opublikowane: 20-12-2022

Artykuły