Archiwum

 • European Journal of Management and Social Science
  Tom 1 Nr 2 (2020)

  Szanowni Czytelnicy

  Niniejszy numer EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (EJMSS) jest rezultatem konferencji Instytutu Maxa Webera. Zaletą niniejszego numeru Czasopisma jest interdyscyplinarność tematyczna artykułów, bowiem tworzy to pole do dalszych dyskusji. Wierzymy, że nasze Czasopismo zaintryguje Czytelnika i spotka się ze sporym zainteresowaniem, a także pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie wielu problemów z zakresu nauk społecznych i skłoni tym samym do prowadzenia dalszych badań.
  Dziękujemy recenzentom za cenne uwagi, które pozwoliły nadać publikacji ostateczny kształt, oraz wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie do współpracy z Instytutem Maxa Webera i z czasopismem. 
  Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj i Jerzy Tutaj

 • European Journal of Management and Social Science
  Tom 2 Nr 2 (2021)

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy do lektury kolejnego, czwartego numeru EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (EJMSS). Miło nam poinformować, że czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus oraz Google Scholar. 
  Instytut Maxa Webera Sp. z o.o. – organ prowadzący EJMSS – podpisał współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie wydawania publikacji. 
  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom opracowań, Recenzentom, a także tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego numeru czasopisma i jego sukcesu.
  Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj, Jerzy Tutaj

 • European Journal of Management and Social Science
  Tom 3 Nr 2 (2022)

  Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer Czasopisma – Europena Journal of Management and Social Science (EJMSS). Tematykę niniejszego numeru stanowi przegląd aktualnych problemów z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów widzianych z perspektywy lokalnej, krajowej oraz globalnej. Różnorodność podejmowanej tematyki może stanowić inspirację do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań. 
  Autorami niniejszego numeru są zarówno doświadczeni, jak również młodzi naukowcy Szkoły Doktorskiej oraz studenci. Autorzy zaprezentowali wybrane problemy gospodarcze w postaci badań własnych, analizy danych wtórnych oraz dyskusji i krytyki literatury. Mamy nadzieję, że w obecnym numerze EJMSS znajdą Państwo interesujące materiały, które z jednej strony wzbogacą Państwa wiedzę oraz będą stanowić podstawę do dalszej dyskusji i polemiki naukowej, z drugiej. Jednocześnie zachęcamy do współpracy z Czasopismem, nadsyłania prac i publikowania artykułów w kolejnym numerze EJMSS. 
  Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj, Jerzy Tutaj

 • European Journal of Management and Social Science
  Tom 1 Nr 1 (2020)

  Szanowni Czytelnicy
  Oddajemy do rąk i umysłów Państwa i życzliwej recenzji pierwszy numer czasopisma pod nazwą: EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (EJMSS), które jest adresowane do praktyków i akademików zajmujących się obszarem nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości. Różnorodność tematyczną artykułów zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie należy ocenić jako zaletę opracowania, która tworzy pole do dalszych dyskusji. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie do współpracy z Instytutem Maxa Webera i z czasopismem. Wyrażamy wdzięczność recenzentom za cenne uwagi, które pozwoliły nadać publikacji ostateczny kształt. Serdecznie dziękujemy też wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania pierwszego numeru czasopisma. 
  Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj i Jerzy Tutaj

 • European Journal of Management and Social Science
  Tom 2 Nr 1 (2021)

  Szanowni Czytelnicy
  Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma European Journal of Management and Social Science. Obecny egzemplarz jest poświęcony badaniom naukowym z zakresu jednostek samorządu terytorialnego, a także rewolucji przemysłowej.
  Żywimy nadzieję, że zawarte w niniejszym numerze publikacje będą dla Państwa interesującą lekturą i inspiracją do prowadzenia badań, a także wykorzystywania ich wyników w praktyce.
  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom opracowań, Recenzentom, a także tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego numeru czasopisma i jego sukcesu.
  Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj, Jerzy Tutaj

 • European Journal of Management and Social Science
  Tom 3 Nr 1 (2022)

  Rok 2022 to przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę. To czas barbarzyńskich działań rosyjskiej armii przeciwko ludności cywilnej Ukrainy. To także czas, w którym bohaterstwo kolejny raz okazało się silniejsze i powstrzymało mordercze ataki Moskwy. To czas, w którym świat cywilizacji, mimo wszystko, potrafił się zjednoczyć i systematycznie udziela pomocy Ukrainie. Czas, w którym my – Polacy – zdaliśmy i zdajemy egzamin z naszego braterstwa wobec Ukrainy i Ukraińców. Czas, gdy dalej trwa wojna i zabijani są niewinni ludzie na rozkaz małego człowieka. To jednak także czas nadziei, że tacy ludzie odpowiedzą za swoje czyny i nie znajdą naśladowców.
  Kolejny piąty numer czasopisma został poświęcony problematyce zarządzania rozwojem i ewaluacją z zakresu jednostek samorządu terytorialnego, a także zarządzania informacją w przedsiębiorstwach.
  Dziękujemy wszystkim autorom, współpracownikom, a także sponsorom za powstanie kolejnego numeru naszego czasopisma.
  Małgorzata Rutkowska, Anna Tutaj, Jerzy Tutaj