O czasopiśmie

Czasopismo European Journal of Management and Social Science (EJMSS) jest recenzowanym półrocznikiem. Jest to czasopismo naukowe o międzynarodowej renomie poświęcone rozpowszechnianiu artykułów dotyczących wszystkich aspektów zarządzania i ekonomii biznesu.

Czasopismo jest wydawane w imieniu Instytutu Maxa Webera od 2020 roku. Czytelnicy naszego czasopisma to przede wszystkim pracownicy naukowi, biznesmeni, pracownicy JST, decydenci oraz studenci kierunków ekonomii i zarządzania.

Czasopismo publikuje prace teoretyczne, empiryczne i eksperymentalne w dziedzinie nauk społecznych, z dyscyplin:

  • ekonomia i finanse,

  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

  • nauki o bezpieczeństwie,

  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,

  • nauki o polityce i administracji,

  • nauki o zarządzaniu i jakości,

  • nauki prawne,

  • nauki socjologiczne oraz psychologia.

Współpracujemy z wieloma uczelniami oraz bibliotekami zapewniając dostęp do naszych publikacji kadrze uniwersyteckiej oraz studentom. W naszej Radzie Naukowej zgromadziliśmy największe autorytety. EJMSS wybierają i cenią praktycy oraz eksperci z różnych dziedzin w branży. 

Redakcja czasopisma European Journal of Management and Social Science ściśle przestrzega wszystkich wskazówek i zaleceń wydanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

EJMSS uwzględnia tylko oryginalne artykuły, które nie zostały jeszcze opublikowane (w całości lub w części) i nie są uwzględniane w innych czasopismach.

Plagiat jest dziś istotnym problemem współczesnej nauki. Redakcja czasopisma oświadcza niedopuszczalność korzystania z cudzej pracy bez potwierdzenia autorstwa lub podania odpowiednich odnośników w kierowanych do rozpatrzenia materiałach.

EJMSS jest czasopismem o otwartym dostępie. Cała zawartość jest bezpłatnie dostępna dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

EJMSS stosuje podwójne anonimowe recenzje (double-blind review) dla procedury recenzowania artykułów. Szczegółowy opis procedury recenzowania oraz lista recenzentów są opublikowane na stronie czasopisma.