Kolej i żegluga jako elementy
zrównoważonego transportu w Polsce

Autor

  • Małgorzata Borkowska International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland https://orcid.org/0000-0002-5855-487X
  • Paweł Hamerliński International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.7

Słowa kluczowe:

transport kolejowy, żegluga śródlądowa, inwestycje, sieć kolejowa, drogi wodne

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę polskiego rynku przewozowego, który w zgodzie z wymogami Unii Europejskiej musi ograniczyć udział transportu kołowego do 30% w roku 2030 oraz do 50% w roku 2050. W oparciu o dostępne dane oraz wiedzę w niniejszym artykule zaprezentowano znaczenie kolei oraz żeglugi śródlądowej dla Polski. Rozważone zostały korzyści płynące z inwestycji w obie gałęzi transportu wraz z orientacyjnymi kosztami utrzymania. W artykule przedstawiono projekty, propozycje projektów oraz trwające prace mające na celu zwiększenie znaczenia tych gałęzi transportu na rynku przewozów towarowych.

Bibliografia

Babak, M. (2019, 29 August). MGMiŻŚ: Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowy w 2021 r. PortalMorski.pl. https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/zegluga/43261-mgmizs-program-rozwoju-odrzanskiej-drogi-wodnej-ma-byc-gotowy-w-2021-r

Greene, D.L., & Wegener, M. (1997). Sustainable transport. Journal of Transport Geography, 5(3), 177-190. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(97)00013-6

Komisja Europejska (2011). Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia, konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. 144 wersja ostateczna. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:pl:PDF

Statistics Poland. (2022). Inland waterways transport in Poland in 2020 and 2021. Statistics Poland, Statistical Office in Szczecin. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/2/6/1/zegluga_srodladowa_w_polsce_w_latach_2020_i_2021.pdf

Urząd Transportu Kolejowego. (2017, 11 Jule). Pociągi towarowe w Polsce coraz szybsze. https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13224,Pociagi-towarowe-w-Polsce-coraz-szybsze.html

Urząd Transportu Kolejowego. (2022, 17 August). Punktualność pociągów w II kwartale 2022 r. https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19105,Punktualnosc-pociagow-w-II-kwartale-2022-r.html

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Borkowska, M., & Hamerliński, P. (2024). Kolej i żegluga jako elementy
zrównoważonego transportu w Polsce. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 29–32. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.7