Perspektywy wsparcia finansowego i ekonomicznego
usług edukacyjnych w Ukrainie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.6

Słowa kluczowe:

usługi edukacyjne, środki publiczne, biznes-finansowanie edukacji, kredyt dla studentów, samofinansowanie

Abstrakt

Zbiór informacji pierwotnych i wtórnych przeprowadzono w celu zbadania doświadczeń wspierania osób poszukujących edukacji w szkołach wyższych w wielu krajach, a mianowicie: Kolumbii, Iranie, Azerbejdżanie, Polsce, Kanadzie, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Czechach. Główną uwagę zwrócono na badanie dokumentów normatywnych oraz uogólnienie praktycznych doświadczeń finansowego i ekonomicznego wspierania studentów we wspomnianych krajach. Badanie określonych doświadczeń światowych przeprowadzono w celu opracowania i przedstawienia w artykule odpowiednich modeli finansowo-ekonomicznych wsparcia studentów w Ukrainie. W wyniku przeprowadzonych badań autorka zaproponowała następujący zestaw wspierających modeli finansowych i ekonomicznych: publiczna, biznesowa, kredytowa i samofinansująca się, które powinny być wspólnie wdrażane w Ukrainie i kierowane do różnych kategorii studentów.

Bibliografia

Ahn, I., Chiu, M.M., & Patrick, H. (2021). Connecting teacher and student motivation: Student-perceived teacher need-supportive practices and student need satisfaction, Contemporary Educational Psychology, 64, 101950. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.101950

Amadhila, E., & Guest, J. (2022). Teach outside your comfort zone: A qualitative study of higher education students’ conceptions in Namibia. Cogent Education, 9(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2026189

Brzezicki, L. (2020). The Efficiency of Public and Private Higher Education Institutions in Poland. The Polish Journal of Economics, 4(304), 33–51. https://doi.org/10.33119/GN/128218

Campus France. (n.d.). The Different Types of Institutes of Higher Education in France. https://www.campusfrance.org/en/institutes-higher-education-France

Council of the European Union. (2014). Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)

Educations.com. (2021, 31 May). Study in Azerbaijan: Tuition Fees & Scholarships. https://www.educations.com/study-guides/asia/study-in-azerbaijan/tuition-fees-19010

Educations.com. (2022, 20 January). Study in Poland: Tuition Fees & Scholarships. https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-poland/tuition-fees-4318

European Commission. (2020). The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report

Garrard, P. (2022). Is Teacher Pay Adequate: Teachers' Opinions on Their Expectations, Requirements, and Pay in Columbia. Senior Theses, 572. University of South Carolina. https://scholarcommons.sc.edu/senior_theses/572

International Commission on the Futures of Education. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. UNESCO. https://doi.org/10.54675/ASRB4722

Mahrouse, M.E. (2021). National System of Germany's Education financing entrances. Sohag University International Journal of Educational Research, 3(3), 21-28. https://doi.org/10.21608/suijer.2021.122457

Mediavilla, M. (2017). Are scholarships and grants effective when it comes to the continuity and improvement of educational results at primary and secondary school level? Fundació Jaume Bofill. https://ivalua.cat/sites/default/files/2019-11/26_09_2017_14_28_00_Que_funciona_06_grants_260917.pdf

Munna, A.S., & Kalam, M.A. (2021). Teaching and learning process to enhance teaching effectiveness: a literature review. International Journal of Humanities and Innovation (IJHI) 4(1), 1-4. https://doi.org/10.33750/ijhi.v4i1.102

Postlewaite, E.A. (2020). Financial Viability Strategies for Leaders of Small, Private, Nonprofit Universities. Walden Dissertations and Doctoral Studies, 9799. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/9799

Qi, S., Ma, Q., & Ji, X. (2022). The Influence of Financial Aid Systems on Student Academic Development in Higher Education in China. Sustainability, 14(21), 14068. https://doi.org/10.3390/su142114068

RocApply. (n.d.). Application Requirements for Colombia Universities. https://www.rocapply.com/study-in-colombia/about-colombia/application-requirements.html

Study in Spain. (n.d.). Spanish Education System. https://www.studying-in-spain.com/plan-your-studies/spanish-education-system/

Study in UK. (n.d.). Private Universities in UK. https://www.studying-in-uk.org/private-universities-in-uk/

Xuan, L., He, M., Xu, T., & Maalla, A. (2022). Research on Management Model of Private Colleges and Universities from the Multiple of Stakeholders. In 2022 International Conference on Social Sciences and Humanities and Arts (SSHA 2022). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220401.007

Yontz, B. D., & Wilson, R. E. (2021). Teacher Salary Differentials and Student Performance: Are They Connected? Journal of Educational Issues, 7(1), 168. https://doi.org/10.5296/jei.v7i1.18400

Yuzyk, O., Vysochan, L., & Grytsyk, N. (2019). Innovative teaching methods in higher education institutions of Poland and Ukraine. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 11, 45-50. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1525f123-5de7-4627-9396-322f4c92da0d

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Shulgina, L. (2024). Perspektywy wsparcia finansowego i ekonomicznego
usług edukacyjnych w Ukrainie. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 22–28. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.6

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.