Strategie oświatowe w zrównoważonym rozwoju jednostki samorządu terytorialnego

Autor

  • Anna Tutaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Instytut Społeczno-Prawny, Polska https://orcid.org/0000-0002-6170-2458
  • Wojciech Tutaj Instytut Maxa Webera w Jedlinie Zdroju, Polska

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.11

Słowa kluczowe:

strategie oświatowe, polityka oświatowa, szkolnictwo polskie po 1989

Abstrakt

Polityka oświatowa polskich miast jest jednym z najważniejszych aspektów ich rozwoju. Może ona zdecydować o sukcesie demograficznym, społecznym i kulturowym oraz ekonomicznym mieszkańców. Jest ona jednak nadal marginalizowana. Oświatę traktuje się w budżetach miast jako obciążenie ekonomiczne. Niewiele uwagi poświęca się kapitałowi, jaki niesie ze sobą rozwój oświaty dla potencjalnego rozwoju miast. Autorzy sygnalizują potrzebę koncentrowania uwagi władz municypalnych na tym ważnym aspekcie rozwoju regionu.

Bibliografia

Barszczewski, J., Gawroński, K., Szmigiel, M. K., & Trancygier-Koczuk, Z. (2014). System oświaty w Polsce i Europie – w ujęciu prawnym. Wolters Kluwer Polska.

Chmura, K. (b.d.). Przygotowanie strategii oświatowych. Uniwersytet Warszawski. https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/materialy_pomocnicze/Przygotowanie%20strategii%20o%C5%9Bwiatowych%20-%20raport.pdf

Hejnicka-Bezwińska, H. (1996). Zarys historii wychowania. Cz. 4, (1944-1989): (oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami). Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Herczyński, J. (2012). Biblioteczka Oświaty Samorządowej. Wskaźniki oświatowe (T. 6). Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/256/Wskazniki_oswiatowe.pdf

Levitas, A. (Red.). (2012). Strategie oświatowe. Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/249/bos_strategie+owiatowe.pdf

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Monitor Polski. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000121

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. (n.d.). Oferta ODN w zakresie wsparcia samorządów w obszarze edukacji. https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/samorzady/.

Sobotka, A. (2012). Strategie oświatowe polskich samorządów. W: A. Levitas (Red.), Strategie oświatowe (ss. 40-71). Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/249/bos_strategie+owiatowe.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. (2013). Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf

Urząd miasta Łodzi (2013). Polityka rozwoju edukacji miasta Łodzi 2020+. https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Polityka_rozwoju_edukacji_2020_.pdf

Utracka, M. (b.d.). Strategia rozwoju oświaty jako narzędzie zarządzania strategicznego. https://docplayer.pl/40929992-Zarzadzania-strategicznego.html

Pobrania

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Tutaj, A., & Tutaj, W. (2024). Strategie oświatowe w zrównoważonym rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 45–48. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.11