Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw MŚP na rynku afrykańskim – studium przypadku Senegalu

Autor

  • Agnieszka Parkitna Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Polska https://orcid.org/0000-0002-8546-399X
  • Magdalena Parkitna Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, Poland

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.5

Słowa kluczowe:

MŚP, rynek afrykański, konkurencyjność, czynniki konkurencyjności, zarządzanie przedsiębiorstwem

Abstrakt

Sukces małych i średnich przedsiębiorstw w internacjonalizacji na rynki zagraniczne, szczególnie na rynkach trudnych, jest tematem wciąż badanym i praktykowanym. Szybko zmieniające się otoczenie wymusza poszukiwanie coraz skuteczniejszych metodologii zarządzania rozwojem MSP w odpowiedzi na niepewność zmian otoczenia, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ich wybór nie jest jednak zadaniem łatwym; stanowi wieloaspektowe wyzwanie dla każdej organizacji ze względu na specyfikę MŚP oraz konstrukcje wynikające ze specyfiki rynku zagranicznego. Celem artykułu była ocena konkurencyjności polskich MŚP na rynku afrykańskim. Autorzy podjęli próbę rozwiązania problemu definiowania czynników konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP na rynkach rozwijających się jako metody uzyskania przewagi. Autorzy przeprowadzili badanie jakościowe, które zostało poddane walidacji. W rezultacie zaproponowane rozwiązania są zarówno właściwe, jak i skuteczne. Wypełnia to lukę w literaturze i wnosi wkład do debaty naukowej na ten temat.

Bibliografia

Altayyar, A., & Beaumont-Kerridge, J. (2016). External Factors Affecting the Adoption of E-procurement in Saudi Arabian’s SMEs. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, 363–375. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.147

Buckley, P.J., Pass, C.L., & Prescott, K. (1988). Measures of international competitiveness: A critical survey. Journal of Marketing Management, 4(2), 175–200. https://doi.org/10.1080/0267257X.1988.9964068

Calantone, R. J., Kim, D., Schmidt, J. B., & Cavusgil, S. T. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: A three-country comparison. Journal of Business Research, 59(2), 176–185. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.05.001

Camisón, C., & Forés, B. (2015). Is tourism firm competitiveness driven by different internal or external specific factors?: New empirical evidence from Spain. Tourism Management, 48, 477–499. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.001

Charlier, J., & Dobruszkes, F. (2020). Between external forces and internal factors: The geography of domestic airline services in South Africa. Journal of Transport Geography, 87, 102795. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102795

Erramilli, M. K. (1992). Influence of some external and internal environmental factors on foreign market entry mode choice in service firms. Journal of Business Research, 25(4), 263–276. https://doi.org/10.1016/0148-2963(92)90024-6

Fernández-Olmos, M., & Ramírez-Alesón, M. (2017). How internal and external factors influence the dynamics of SME technology collaboration networks over time. Technovation, 64-65, 16-27. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.06.002

Fitz, L. R. G., Scheeg, M., & Scheeg, J. (2022). Amplifying Human Factors in the Inquiry of SMEs’ Needs in Digitalization Collaborations with External Service Providers. Procedia Computer Science, 200, 595–601. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.257

Gorzelny-Dziadkowiec, M. (2014). Analiza konkurencyjności organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Hult, G. T. M. (2012). A focus on international competitiveness. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(2), 195–201. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0297-7

Joshua, U., Adedoyin, F. F., & Sarkodie, S. A. (2020). Examining the external-factors-led growth hypothesis for the South African economy. Heliyon, 6(5), e04009. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04009

Komarkova, L., Pirozek, P., & Pudil, P. (2014). The factors and other characteristics influencing competitiveness of enterprises in countries in the post-transition phase of the economy. Engineering Economics, 25(5), 513–521. https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.5.3136

Navarro-García, A., Schmidt, A. C.-M., & Rey-Moreno, M. (2015). Antecedents and consequences of export entrepreneurship. Journal of Business Research, 68(7), 1532–1538. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.047

Pyper, K., Marie Doherty, A., Gounaris, S., & Wilson, A. (2022). A contingency-based approach to the nexus between international strategic brand management and export performance. Journal of Business Research, 148, 472–488. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.003

Rynarzewski, T., Nawrot, K. A., Zajączkowski, K., & Cieślik, E. (2017). Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa. PWE.

Salman, D. D., & Al-Omari, M. M. A. H. (2021). The impact of internal and external factors of the competitive environment on the competitive performance of the Iraqi Company for Seed Production (ICSP). Materials Today: Proceedings, 49, 2765–2772. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.309

Schwab, K. (Ed.). (2019). The Global Competitiveness Report. Insight Report. The World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Shi, X., & Wu, Y. (2017). The effect of internal and external factors on innovative behaviour of Chinese manufacturing firms. China Economic Review, 46, 50–64. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.08.010

Sieradzka K., & Luft R. (2015). Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness. Central European Review of Economics & Finance, 10(4), 133-141.

Sipa, M., Gorzeń-Mitka, I., & Skibiński, A. (2015). Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. Procedia Economics and Finance, 27, 445–453. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01019-9

Trading Economics (2021). Indicators. https://tradingeconomics.com/indicators.

Yoo, S.-J., Sawyerr, O., & Tan, W.-L. (2015). The impact of exogenous and endogenous factors on external knowledge sourcing for innovation: The dual effects of the external environment. The Journal of High Technology Management Research, 26(1), 14–26. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2015.04.002

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Parkitna, A., & Parkitna, M. (2024). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw MŚP na rynku afrykańskim – studium przypadku Senegalu. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 17–21. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.5

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.