Taktyki małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.3

Słowa kluczowe:

MŚP, Covid-19 kryzys, taktyki proaktywne i reaktywne

Abstrakt

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią kręgosłup każdej gospodarki, a w czasie pandemii Covid-19 znalazły się w centrum kryzysu gospodarczego. W dużej mierze było to wynikiem, charakterystycznego dla MSP, braku wystarczających środków na zbudowanie rezerwy na nieprzewidziane ewentualności. Dlatego też głównym celem artykułu jest identyfikacja taktyk przyjętych przez MŚP w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem Covid-19, w jego wczesnej fazie, zidentyfikowanych na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród 538 małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Czechach. Generalnie wyniki sugerują, że MŚP są opóźnione w budowaniu odporności na kryzys Covid-19, nie potrafią poradzić sobie z ograniczeniami umiejętności operacyjnych, pozostają bezradne wobec nie tylko skali kryzysu, ale przede wszystkim jego nieprzewidywalności i związanej z tym niepewności co do przyszłości.

Bibliografia

Auzzir, Z., Haigh, R., & Amaratunga, D. (2018). Impacts of Disaster on SMEs in Malaysia. Procedia Engineering, 212, 1131-1138. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.146

Balduzzi, P., Brancati, E., Brianti, M., & Schiantarelli, F. (2020). The Economic Effects of COVID-19 and Credit Constraints: Evidence from Italian Firms' Expectations and Plans. IZA Discussion Paper, 13629. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3682943

Balleer, A., Link, S., Menkhoff, M., & Zorn, P. (2020). Demand or Supply? Price Adjustment during the Covid-19 Pandemic. Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, 31, 59–102.

Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z. B., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. T. (2020). How Are Small Businesses Adjusting to COVID-19? Early Evidence from a Survey. NBER Working Paper, 26989. http://dx.doi.org/10.3386/w26989

Bussoli, C., & Marino, F. (2018). Trade credit in times of crisis: evidence from European SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(2), 277–293. https://doi.org/10.1108/JSBED-08-2017-0249

Cioppi, M., Musso, F., Pencarelli, T., & Savelli, E. (2014). Economic Crisis and SMEs’ Behavior: An Analysis of the Furniture Sector in Italy. International Journal of Economic Behavior, 4(1), 115–126.

Cowling, M., Liu, W., & Ledger, A. (2012). Small business financing in the UK before and during the current financial crisis. International Small Business Journal, 30(7), 778–800. http://doi.org/10.1177/0266242611435516

D’Amato, A. (2019). How did the global financial crisis impact the determinants of SMEs’ capital structure? International Journal of Globalisation and Small Business, 10(3), 210–232.

Dass, P. (2000). Relationship of firm size, initial diversification, and internationalization with strategic change. Journal of Business Research, 48(2), 135-146. http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(98)00097-6

Dietch, E. A., & Corey, C. M. (2011). Predicting long-term business recovery four years after Hurricane Katrina. Management Research Review, 34(3), 311–324. http://dx.doi.org/10.1108/01409171111116321

European Commission. (2019). Annual report on European SMEs 2018/2019 Research and Development and Innovation by SMEs. http://dx.doi.org/10.2826/603707

Freeman, J., Carroll, G. R., & Hannan, M. T. (1983). The Liability of Newness: Age Dependence in Organizational Death Rates. American Sociological Review, 48(5), 692-710. https://doi.org/10.2307/2094928

Harrison, R. T., & Baldock, R. (2015). Financing SME growth in the UK: meeting the challenges after the global financial crisis. Venture Capital, 17(1-2), 1-6. https://doi.org/10.1080/13691066.2015.1050241

Hassan, T. A., Hollander, S., van Lent, L., Schwedeler, M., & Tahoun, A. (2020). Firm-level Exposure to Epidemic Diseases: Covid-19, SARS, and H1N1. NBER Working Papers, 26971. https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/26971.html

IBHS. (2007). Open for Business: A Disaster Planning Toolkit for the Small to Mid-Sized Business Owner. Institute for Business & Home Safety. https://www.preventionweb.net/publication/open-business-disaster-planning-toolkit-small-mid-sized-business-owner

KPMG, & CII. (2016). Preparing MSMEs for effective disaster management. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/Disaster-Management-Preparedness-SME.pdf

Laufs, K., & Schwens, C. (2014). Foreign market entry mode choice of small and medium-sized enterprises: A systematic review and future research agenda. International Business Review, 23(6), 1109–1126. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.03.006

McKibbin, W., & Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. Brookings Institute. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/20200302_COVID19.pdf

Mora, P., & Akhter, M. (2012). Why and how some wine SMEs resist to the crisis? International Journal of Business and Globalisation, 8(1), 95–111. https://doi.org/10.1504/IJBG.2012.043974

Morales, L., & Andreosso-O´Callaghan, B. (2020). Covid-19: Global Stock Markets “Black Swan.” Critical Letters in Economics & Finance, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.21427/gv7k-1c77

Mossakowski, T., Davison, B., & Thassim, A. (2010). Helping businesses recover after a natural disaster: Hambantota Chamber’s post-tsunami experience. Enterprise Development and Microfinance, 21(1), 51-66. http://dx.doi.org/10.3362/1755-1986.2010.005

OECD. (2005). OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264009257-en

OECD. (2020). Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/

Runyan, R. C. (2006). Small business in the face of crisis: Identifying barriers to recovery from a natural disaster. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(1), 12–26. https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00477.x

Sansa, N. A. (2020). The Impact of the COVID-19 on the Financial Markets: Evidence from China and USA. Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities, 2(II). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3567901

Şenol, Z. & Zeren, F. (2020). Coronavirus (COVID-19) and Stock Markets: The Effects of the Pandemic on the Global Economy. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 7(4), 1–16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/54055/721871

Sharma, D., Garg, S. K., & Sharma, C. (2011). Strategies for SMEs after Global Recession. Global Business & Management Research, 3(1), 58-66.

Webb, G. R., Tierney, K. J., & Dahlhamer, J. M. (2002). Predicting long-term business recovery from disaster: A comparison of the Loma Prieta earthquake and Hurricane Andrew. Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards, 4, 45-58. https://doi.org/10.1016/S1464-2867(03)00005-6

Zimucha, T., Chinakidzwa, M., Kruglikov, S.V., & Zvikaramba, A. (2020). Disaster response supply chain in a city: the role of SMEs. International Journal of Supply Chain and Operations Resilience, 4(1), 85. http://dx.doi.org/10.1504/IJSCOR.2020.105952

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Mrzygłocka-Chojnacka, J., Rutkowska, M., & Tutaj, J. (2024). Taktyki małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu COVID-19. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 11–14. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.3

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.