E-learning, a motywacja kadry menadżerskiej
polskiego przedsiębiorstwa chemicznego
w poszerzaniu wiedzy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.9

Słowa kluczowe:

E-learning, przedsiębiorstwo chemiczne, wiedza, kadra menadżerska

Abstrakt

W czasach dynamicznego rozwoju gospodarki, wiedza staje się głównym czynnikiem determinującym przewagę na rynku. Coraz częściej Know-how firmy przyczynia się do rozwoju innowacyjnych produktów, usług czy rozwiązań. W dobie wszechobecnych kataklizmów, chorób, nieprzewidywalnych anomalii pogodowych czy chociażby wojny, gospodarka musi być przygotowana na sytuację w której normalna uprawa warzyw i roślin jest utrudniona lub niemożliwa. Kluczowym i zasadniczym pytaniem jest zatem co wspólnego ma wiedza i żywność? Wiedza stanowi nierozłączny element doskonalenia nawozów i środków ochrony roślin, jak również doskonalenia procesów ich produkcji. Zgodnie ze strategią przedsiębiorstw z branży chemicznej kierunek zielonego i zrównoważonego działania na rzecz klimatu i otoczenia jest niezmienny. Unia Europejska wprowadza kolejne obostrzenia które powodują że branża nawozowa w Europie zaczyna być coraz mniej opłacalna. Sam kapitał materialny nie jest już wyznacznikiem sukcesu, aby sprostać oczekiwaniom klientów, a także spełnić coraz to nowsze wymagania środowiskowe, ekologiczne czy prawne trzeba rozwiązań szytych na miarę zielonego i zrównoważonego świata dostosowanego do regulacji prawnych które będą rentowne. 

Bibliografia

Aragão, R., Pereira-Guizzo, C., & Figueiredo, P. S. (2020). Impacts of an e-learning system on the occurrence of work accidents in a chemical industry company. International Journal of Knowledge Management Studies, 11(4), 325-343.

Ayu, M. (2020). Online learning: Leading e-learning at higher education. The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language, 7(1), 47-54.

Beamish, N., Armistead, C., Watkinson, M., & Armfield, G. (2002). The deployment of e-learning in UK/European corporate organisations. European Business Journal, 14(3), 105-115.

Beinicke, A., & Kyndt, E. (2020). Evidence-based Actions for Maximising Training Effectiveness in Corporate E-learning and Classroom Training. Studies in Continuing Education, 42(2), 256-76. https://doi.org/10.1080/0158037X.2019.1608940

Bizon, W. (2011). Uwarunkowania efektywności szkoleń e-learningowych. Nauka i Gospodarka, 1(8), 66-72.

Çelik, A. (2020). A Systematic Review on Examination of E-Learning Platforms in Sports Education. African Educational Research Journal, 8(2), 292-296. https://doi.org/10.30918/AERJ.82.20.058

Dasheva, D., Andonov, H., & Doncheva, L. (2020). Master’s program high performance sport e-learning during COVID-19 pandemic. Pedagogy, 7, 9-16.

Huynh, R. (2017). The role of E-learning in medical education. Academic Medicine, 92(4), 430. http://dx.doi.org/10.1097/ACM.0000000000001596

Grabowska, S. (2018). E-learning Jako Pożądana Forma Kształcenia W Dobie Industry 4.0. Zeszyty Naukowe Politechnik Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (118), 171-180.

Gauss, B., Jiménez, L., Urbas, L., Hausmanns, C., & Wozny, G. (2004). E-learning in process and chemical engineering-Trends and challenges. In Proceedings International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 872-873). IEEE.

Gumantan, A., Nugroho, R. A., & Yuliandra, R. (2021). Learning during the covid-19 pandemic: Analysis of e-learning on sports education students. Journal Sport Area, 6(1), 51-58. https://doi.org/10.25299/sportarea.2021.vol6(1).5397

Jarocki, M., & Gałaj, M. (2014). “Feel the Chemistry with Chemistry” Successful Experiences in Teaching and Learning Chemistry in Poland. In Proceeding Conference Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education. Chemistry is all around network (pp. 17–24). Politechnic Institute of Braganca.

Karmila, A., Arief, N. A. R., Friska, S., & Astuti, L. (2022). A Development of E-Learning Chemistry Based on Project Based Learning on Buffer Solution Using Then Flipped Classroom Approach in Class XI SMA/MA. International Journal of High Information, Computerization, Engineering And Applied Science, 2(01), 19-27. https://doi.org/10.24036/jhice/vol2-iss01/35

Łukaszczykiewicz, S. (2022). Czynniki determinujące potrzebę wdrożenia e-learningu przemysłowego w polskim przedsiębiorstwie sektora chemicznego. Przemysł Chemiczny, (101/10), 780-784. http://dx.doi.org/10.15199/62.2022.10.5

Maciejewski, P. (2016). Metodyka projektowania i wdrażania e-learningu na przykładzie szkoleń z obrony przed bronią masowego rażenia. Zeszyty Naukowe AON, 4(105), 53-65.

Masic, I. (2008). E-learning as new method of medical education. Acta informatica medica, 16(2), 102-117. https://doi.org/10.5455/aim.2008.16.102-117

Mishra, S., Sahoo, S., & Pandey, S. (2021). Research trends in online distance learning during the COVID-19 pandemic. Distance Education, 42(4), 494-519. https://doi.org/10.1080/01587919.2021.1986373

Pokojski, W., Różański, J., & Wicińska, J. (2011). Wdrażanie e-learningu w szkole wyższej na przykładzie Wszechnicy Polskiej-Szkoły Wyższej TWP. e-mentor, (4), 63-68.

Ratalewska, M., & Szymańska, K. (2013). E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 49, 129-138.

Ruiz, J. G., Mintzer, M. J., & Leipzig, R. M. (2006). The impact of e-learning in medical education. Academic medicine, 81(3), 207-212. https://doi.org/10.1097/00001888-200603000-00002

Syarif, I., Mahyuddin, M. J., & Baharuddin, E. E. (2020). Using moodle learning management system in teaching from distance learning to the e-learning 5.0 of new technology. Journal of Physics: Conference Series, 1933, Article 012124. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1933/1/012124

Wawrzynkiewicz, M., Babiarz, P., & Piotrowski, M. (2005). Strategia wdrażania e-learningu na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. In M. Dąbrowskiego & M. Zając (Eds.) Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym (pp. 55-61). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Żołędziewski, Ł. (2011). E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsiębiorstw. Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza, 57, 327-336.

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Łukaszczykiewicz, S. (2024). E-learning, a motywacja kadry menadżerskiej
polskiego przedsiębiorstwa chemicznego
w poszerzaniu wiedzy. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 38–41. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.9