Model twórczej strategii w zarządzaniu organizacją – synteza podejść

Autor

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.1

Słowa kluczowe:

zarządzanie strategiczne, planowanie strategiczne, koncepcje, alternatywy

Abstrakt

Odrzucenie planowania strategicznego i zastąpienie go innymi teoriami zarządzania strategicznego wydaje się nielogiczne, nieuzasadnione i niepraktyczne. W tej sytuacji zasadne jest  stwierdzenie, że szkoła planowania ma nadal fundamentalne znaczenie dla rozwoju zarządzania strategicznego (i z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że będzie miała również w przyszłości). Można ją traktować jako swoisty paradygmat wyznaczający kierunki poszukiwań nowych sposobów myślenia o zarządzaniu w powiązaniu z innymi koncepcjami czy podejściami w zarządzaniu strategicznym. Celem pracy jest opracowanie modelu “syntezy podejść” jako instrumentu generowania kreatywnych opcji strategicznych w oparciu o różne podejścia, szkoły i koncepcje zarządzania strategicznego.

Bibliografia

Abell, D.F. (2000). Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy. Wydawnictwo Poltext.

Catmull, E., & Wallace, A. (2015). Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji. MT Biznes.

Krupski, R., Niemczyk, J., & Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. PWE.

Obłój, K. (2017). Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość. Wydawnictwo Poltext.

Skonieczny, J. (2019). Twórczość jako fundament strategii organizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Toffler, A, & Toffler, H. (1998). Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku. Świat Książki.

Witt de, B., & Meyer, R. (2017). Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. PWE.

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Skonieczny, J. (2024). Model twórczej strategii w zarządzaniu organizacją – synteza podejść. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 5–7. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.1

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.