O czasopiśmie

Czasopismo European Journal of Management and Social Science (EJMSS) jest recenzowanym półrocznikiem. Jest to czasopismo naukowe o międzynarodowej renomie. Czasopismo publikuje prace teoretyczne, empiryczne i eksperymentalne w dziedzinie nauk społecznych, z dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz psychologia.

Aktualny numer

Tom 4 Nr 1-2 (2023): European Journal of Management and Social Science
					Pokaż  Tom 4 Nr 1-2 (2023): European Journal of Management and Social Science

Szanowni Państwo,

Zarządzanie to pasjonujące zajęcie, które pozwala kształtować rzeczywistość, a także budować przyszłość. Jednak potrzebne do tego zasoby ego, zbyt często rozwijają się zbyt mocno, odwracając się od szacunku do drugiego człowieka, ogólnie do życia, do całej przyrody. Wszechpotężna teoria korzyści, a także polityka silniejszego ciągle zmierza w stronę: więcej, szybciej i dalej. Człowiek XXI wieku nadal nie potrafi zatrzymać się i dokładnie zdefiniować rzeczywiste swoje potrzeby. Dlatego w moim przekonaniu należy kłaść nacisk nie tylko na zarządzanie organizacją, ale też na zarządzanie samym sobą. Musimy sobie zdać sprawę, że nasz świat - który mamy przed oczyma nie jest światem obiektywnym i musimy myśleć o tym, że każdy posiada własny świat. To według mnie największe wyzwanie dla każdego zarządzania. Filozofia minimalizmu zdaje się być nowym trendem także w zarządzaniu organizacją i samym sobą. Jednak jak tak odległą ideę od naszego ego zakorzenić we współczesnej gospodarce, społeczeństwie, to wielkie wyzwanie dla obecnego stulecia.
Nasza koncentracja na dobrostanie otoczenia, to nie tylko ogólne wyzwanie, ale też dla wielu menadżerów nowego pokolenia sens ich pracy. W takim duchu zapraszamy do lektury obecnego numeru, w którym autorzy w różnych obszarach odnoszą się do wskazanych sytuacji.
Pozdrawiam serdecznie 
Jerzy Tutaj

Opublikowane: 01-12-2023
Wyświetl wszystkie wydania